Priser

Priser för vuxna:

Period Pris
Helår 1 200 kr
Halvår 900 kr
3 månader 600 kr
1 månad 300 kr

Priser för ungdomar (under 18 år), heltidsstuderande* eller pensionärer:
* Heltidsstuderande ska kunna uppvisa giltigt intyg som t.ex. Mecenat- eller CSN-kort, för att erhålla rabatten.

Period Pris
Helår 800 kr
Halvår 500 kr
3 månader 350 kr
1 månad 200 kr

Du kan betala antingen till vårt bankgironummer: 299-2188 / Vimmerby Atlet & Hälsoklubb (betalningsmottagare) eller till vårt Swishnummer: 12 30 86 79 03

Kom ihåg att skriva ditt namn, adress, födelseår, tel och period (Helår, halvår, 3 månader, 1 månad) i meddelandefältet.

Betala i god tid!

Kom ihåg att du måste ha ett passerkort för att kunna träna i gymmet.
Passerkort erhålls hos Vimarskolans vaktmästare Ove tel. 0492-769 190 eller mobil 0705-65 30 25 mellan 07:00-16:00 måndag-fredag.

Kvitto på betald medlemsavgift måste visas upp. Visa exempelvis en utskrift eller visa upp mobilskärmen där inbetalningen tydligt kan ses.

Depositionsavgift på 100 kr för kortet tillkommer. Dessa 100 kr betalas kontant till vaktmästaren.

Öppettider

Måndag - Torsdag 05:15-22:00
Fredag - Söndag 05:15-21:00
På onsdagar mellan 06:00-08:00 har städ/lokalvårdare företräde

Följ oss på facebook