Priser


Period Ordinarie Student/Senior*
12 månader 1 200 kr 960 kr
6 månader 900 kr 720 kr
3 månader 600 kr 480 kr
1 månad 450 kr 360 kr
Veckokort (se villkor nedan) 375 kr 300 kr
Engångsträning (se villkor nedan) 50 kr 50 kr

* Student/Senior: Studerande ungdom under 20 år samt seniorer 65 år fyllda erhåller 20% rabatt på ordinarie pris. Studerande ska vid tillfrågan kunna uppvisa giltigt studieintyg för att erhålla rabatten.

Veckokort: Kan nyttjas max fyra veckor per kalenderår. Gym/passerkort erhålls enligt rutin nedan.

Engångsträning: Endast i sällskap med ordinarie medlem som har passerkort. Medlemmar har rätt att ta med sig två gäster per tillfälle. Pris är 50 kr per tillfälle och gäst som betalas via Swish till nummer 12 30 86 79 03. Ange namn på ordinarie medlem och dennes mobilnummer i meddelandefältet.
Ordinare medlem ansvarar för gästen under vistelsen och att fastslagna regler följs!

Betalning
Betalning görs till vårt swishnummer: 12 30 86 79 03 eller till vårt bankgironummer: 299-2188 / Vimmerby Atlet & Hälsoklubb (betalningsmottagare)

Ange ditt namn, adress, födelseår, tel och period (Helår, halvår, 3 månader, 1 månad, vecka) i meddelandefältet. Telefonnummer anges endast vid bg-inbetalning.

Betala i god tid!

Passerkort
För att få tillgång till gymmet krävs ett gym/passerkort. Gym/passerkortet är personligt och skall kunna uppvisas om så krävs!

Passerkort erhålls hos Vimarskolans vaktmästare tel. 0492-769 190 eller mobil 0705-65 30 25 mellan 07:00-16:00 måndag-fredag.

Kvitto på betald medlemsavgift måste visas upp för att erhålla passerkort. Visa exempelvis en utskrift eller visa upp mobilskärmen där inbetalningen tydligt kan ses. Vid utkvittering av passer/medlemskort måste ett formulär med namn, personnummer (10 siffror), kortnummer på passerkort, medlemsform samt datum för inbetalning av medlemsavgift fyllas i. Genom att kvittera ut ett gym/passerkort intygar man att man läst och förstått WAHKs regler och är medveten om vilka påföljder ett regelbrott kan få.

Depositionsavgift på 100 kr för kortet tillkommer. Dessa 100 kr betalas kontant till vaktmästaren.

Vid fel/spärrat gym/passerkort (t.ex. sen inbetalning) kontaktar du vaktmästare, för återaktivering av kort.

Öppettider

Måndag - Torsdag 05:15-22:00
Fredag - Söndag 05:15-21:00
På onsdagar mellan 06:00-08:00 har städ/lokalvårdare företräde

Följ oss på facebook