Information

Medlemskap och passerkort

 • Vi har 15 årsgräns.
 • Gymmet är obemannat, passerkort och kortlås gäller. Passersystemet stänger 20 minuter före stängningstid. Du kommer in i lokalen fram till 20 minuter före stänging men bara ut ur lokalen därefter!
 • Du måste ha ett passerkort för att kunna träna i gymmet. Passerkortet räknas som medlemskort och är obligatoriskt för alla medlemmar att inneha. Kortet skall kunna uppvisas vid en medlemskontroll.
 • Passerkort erhålls hos Vimarskolans vaktmästare tel. 0492-769 190 eller mobil 0705-65 30 25 mellan 07:00-16:00 måndag-fredag.
  Kvitto på betald medlemsavgift och giltig legitimation måste visas upp.
  Vid utkvittering av passer/medlemskort måste ett formulär med namn, personnummer (10 siffror), kortnummer på passerkort, medlemsform samt datum för inbetalning av medlemsavgift fyllas i. Genom att kvittera ut ett passerkort intygar man att man läst och förstått WAHKs regler och är medveten om vilka påföljder ett regelbrott kan få.
  Depositionsavgift på 100 kr för kortet tillkommer. Dessa 100 kr betalas kontant till vaktmästaren.
 • Medlemskap och passerkortet är personligt, det går ej överlåta medlemskap eller passerkortet till någon annan.
 • WAHK tar avstånd från doping. Som medlem i WAHK accepterar du automatiskt den policy mot doping som organisationen Ren Kraft arbetat fram. Läs policyn här.
 • Som medlem i WAHK accepterar du de ordningsregler som finns.
  Följs inte reglerna riskerar Du avstängning! Läs mer här.
 • Genom att teckna medlemskap i WAHK accepterar du behandling av personuppgifter. Läs mer om vilka typer av uppgifter som behandlas och sparas.

Ordningsregler

 • Respektera stängningstider! Detta innebär att man ska vara färdigtränad och klar att lämna lokalen senast den tid gymmet stänger. Stannar Du kvar senare och löser ut larmet innebär det direkt 4 månaders avstängning (medlemsavgift återbetalas ej) och Du blir eventuellt betalningsskyldig till larmutryckningsavgiften på 1 000 kr eller mer.
 • WAHK accepterar ej gratisträning:
  • Vid utlåning av passerkort till någon person som inte är medlem i WAHK eller att man som medlem tar med någon annan person in i lokalen för att träna uttages en avgift om 1 000 kr. Medlem som bryter mot dessa regler blir avstängd och får passerkort spärrat tills det att avgiften är oss tillhanda. Avstängd medlem har ej rätt att kräva någon ersättning.
 • Var rädd om utrustningen! Släpp inte hantlar och stänger i golvet!
 • Använd inomhusskor i lokalerna.
 • Lägg tillbaka viktskivor, hantlar och handtag efter er!
 • Parkering av bilar ska ske på den stora bilparkeringen, inte på cykelparkering eller utanför skolmatsal etc.
 • Läs de fullständiga reglerna här.

Öppettider

Måndag - Torsdag 05:15-22:00
Fredag - Söndag 05:15-21:00
På onsdagar mellan 06:00-08:00 har städ/lokalvårdare företräde

Följ oss på facebook