Äldre nyheter » 2017 » 2016 » 2015 » 2014 » 2013 » 2012 » 2011

Välkommen till Vimmerby Atlet och Hälsoklubb!

Prisjustering träningsavgifter - gäller från och med 2024-07-01!

2024-07-01

På föreningens årsmöte beslutades att införa möjligheten att lösa veckokort och engångsträning. Samtidigt genomförs en prisjustering av träningsavgifter och villkor för student/seniorrabatt. Från och med 2024-07-01 gäller följande!

Period Ordinarie Student/Senior*
12 månader 1 900 kr 1520 kr
6 månader 1600 kr 1280 kr
3 månader 1000 kr 800 kr
1 månad 500 kr 400 kr
Veckokort (se villkor nedan) 475 kr 380 kr
Engångsträning (se villkor nedan) 100 kr 100 kr

* Student/Senior: Studerande ungdom under 20 år samt seniorer 65 år fyllda erhåller 20% rabatt på ordinarie pris. Studerande ska vid tillfrågan kunna uppvisa giltigt studieintyg för att erhålla rabatten.

Veckokort: Kan nyttjas max fyra veckor per kalenderår. Gym/passerkort erhålls enligt rutin. Läs mer här.

Engångsträning: Endast i sällskap med ordinarie medlem som har passerkort. Medlemmar har rätt att ta med sig två gäster per tillfälle. Pris är 100 kr per tillfälle och gäst som betalas via Swish till nummer 12 30 86 79 03. Ange namn på ordinarie medlem och dennes mobilnummer i meddelandefältet.
Ordinare medlem ansvarar för gästen under vistelsen och att fastslagna regler följs!

För utförligare information, läs mer under priser.

Under vecka 28 och 31 har vaktmästare semester och är ej tillgänglig för utkvittering av passerkort, se till att ha löst det innan dessa veckor.


 

Öppettider

Måndag - Torsdag 05:15-22:00
Fredag - Söndag 05:15-21:00
På onsdagar mellan 06:00-08:00 har städ/lokalvårdare företräde

Följ oss på facebook