Äldre nyheter » 2017 » 2016 » 2015 » 2014 » 2013 » 2012 » 2011

Välkommen till Vimmerby Atlet och Hälsoklubb!

Förändrad rutin vid utkvittering av passer/medlemskort

2017-02-27

Som ett led i att blivande medlemmar ska förstå vilka regler som gäller för medlemskap i WAHK kommer det från och med nu krävas att man fyller i ett formulär med namn, personnummer (10 siffror), kortnummer på passerkort, medlemsform samt datum för inbetalning av medlemsavgift vid utkvittering av passer/medlemskort. Utöver detta måste giltig legitimation visas upp. Genom att kvittera ut ett passerkort intygar man att man läst och förstått WAHKs regler och är medveten om vilka påföljder ett regelbrott kan få.

Anledningen till denna åtgärd är att ett stort antal personer systematiskt brutit mot uppsatta regler och stadgar, främst genom att släppa in obehöriga i lokalerna.


Lös medlemskap för en månad!

2017-02-14

Efter önskemål erbjuder vi nu alternativet att lösa medlemskap månadsvis.

En månad för vuxna kostar 300 kr. För ungdomar, heltidsstuderande eller pensionärer är priset 200 kr. För mer information kring priser och betalning - klicka här!


WAHK accepterar inte gratisträning och påminner om följande påföljder vid regelbrott:

Vid utlåning av passerkort till någon person som inte är medlem i WAHK eller att man som medlem tar med någon annan person in i lokalen för att träna uttages en avgift om 1 000 kr. Medlem som bryter mot dessa regler blir avstängd och får passerkort spärrat tills det att avgiften är oss tillhanda. Avstängd medlem har ej rätt att kräva någon ersättning.


Då har det blivit dags att förnya medlemskapet i WAHK!

2017-01-12

Ni som i dagsläget har helår- eller halvårsmedlemskap och vill förnya medlemskapet önskar vi ha er inbetalning registrerad på vårt bankgiro före 25e januari.
Det tar ett antal dagar att administrera inbetalningarna och förnya spärrdatumen på passerkorten. Vi gör vårt bästa men inkommer inbetalningen senare kan vi tyvärr inte garantera att spärrdatumet på passerkortet hinner ändras före 31e januari som är slutdatum på alla helår- och halvårskort.

För betalningsinformation se den här sidan!


Öppettider

Måndag - Torsdag 05:15-22:00
Fredag - Söndag 05:15-21:00
På onsdagar mellan 06:00-08:00 har städ/lokalvårdare företräde

Följ oss på facebook